Zarządzenie nr 9/2021 Zarządu BOSiR Sp. z o.o. pod nazwą Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Basenowo -Rekreacyjnego przy ul. Moniuszki 29 w Białogardzie

  • Zarządzenie nr 9/2021 Zarządu BOSiR Sp. z o.o. pod nazwą Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Basenowo -Rekreacyjnego przy ul. Moniuszki 29 w Białogardzie
    2 MB